We zijn er voor zorgafhankelijke cliënten

NoviaCura is gespecialiseerd in het bieden van professionele mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten. Voor mensen die niet goed in staat zijn om zelf voor hun gebit of prothese te zorgen en niet in staat zijn om zelfstandig de mondzorgverlener te bezoeken.

Complete mondzorg
NoviaCura mondzorgverlening omvat het complete spectrum van zowel het voorkomen als behandelen van mondaandoeningen (zoals bijvoorbeeld: gaatjes, ontstoken tandvlees of problemen met / veroorzaakt door gebitsprothese). Wij geloven dat voorkomen beter is dan genezen, daarom besteden wij veel aandacht aan preventie. Hiertoe worden cliënten, ongeacht gebitsstatus, preventief bezocht door onze mondhygiënisten en periodiek gecontroleerd door de tandarts. In het geval de tandarts mondaandoeningen constateert, zal tot behandeling worden overgaan. Altijd in overleg met de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger.


Veilig én dichtbij

NoviaCura komt naar de instelling toe en verleent cliënten professionele mondzorg op locatie. Om de gezondheid van onze cliënten te waarborgen vinden alle behandelingen plaats in onze Dental Cars. Dit zijn mobiele, klinische en hypermoderne praktijkruimten die voldoen aan alle hygiëne-voorschriften. Onze Dental Cars worden voor de deur van de instelling geplaatst.
Enkel onze mondhygiënisten bezoeken cliënt op zijn /haar eigen kamer, aangezien dit preventieve controle en advies betreft. Constateren zij problemen met gebit of tandvlees welke behandeling vereisen, dan zullen deze behandelingen te allen tijden plaatsvinden in de hygiënische mobiele praktijkruimten van NoviaCura.


Passende mondzorg

  • NoviaCura biedt de individuele mondzorg aan als integraal onderdeel van het zorgplan van cliënt en instelling. Wij bieden dus aanvullende zorg aan de instelling en staan in nauw contact met de instelling.
  • NoviaCura mondzorgverleners hebben bewust gekozen om met zorgafhankelijke cliënten te werken uit affiniteit met de doelgroep.
  • NoviaCura Dental Cars zijn speciaal ontwikkeld voor zorgafhankelijke, rolstoelafhankelijke en bedlegerige cliënten. Wij brengen de mondzorg naar hen toe, zodat zij op een menswaardige manier de mondzorg krijgen waar zij recht op hebben.

Veel gestelde vragen

De meest gestelde vragen vindt u onderstaand overzichtelijk weergegeven. 

Goede mondzorg bevordert de mondgezondheid. Dit staat in relatie tot welbevinden en algehele gezondheid van de cliënt.
  • Een goede mondgezondheid voorkomt mondaandoeningen die pijn veroorzaken zoals bijvoorbeeld gaatjes, ontstoken tandvlees, tand/kiespijn, zenuwaandoeningen en aangezichtspijnen.
  • Een goede mondgezondheid verkleint de kans op ondervoeding en gewichtsafname aangezien kauw- en/of slikproblematiek en smaakstoornissen worden tegengegaan.
  • Een goede mondgezondheid verkleint de kans op slechte adem, veroorzaakt door bacteriën in de mond. Dit bevordert sociaal contact.

Nee, voor cliënten die vallen onder Wlz (Wet langdurige zorg) met indicatie [ ] zijn geen kosten verbonden aan de door ons geboden mondzorg. De kosten voor mondzorg worden voor deze cliënten volledig uit de Wlz vergoed.

NoviaCura werkt volgens vaste, beproefde, processen en protocollen. Hiermee wordt de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten gewaarborgd. We werken als volgt:

 

1. Opstellen individueel mondzorgplan cliënt
Na opname van de cliënt in de instelling stelt de NoviaCura tandarts een individueel mondzorgplan op als onderdeel van het integrale zorgplan voor de cliënt. Betrokkenen hierbij zijn de cliënt en/of diens vertegenwoordiger, de (verpleeghuis)arts en evt. de mondhygiënist.

    Implementatie van het individuele mondzorgplan:
  • Elke cliënt met een eigen gebit (dentaat) wordt minimaal twee keer per jaar door onze tandarts gezien voor een controle. Dit vindt plaats in een mobiele praktijkruimte van NoviaCura. Deze beschikken over dezelfde faciliteiten als een reguliere tandartspraktijk (incl. röntgenapparatuur), waardoor de veiligheid van cliënt gewaarborgd is. De mobiele praktijkruimte wordt bij de ingang van de instelling geplaatst. Een voor client en naaste belastende (taxi-)rit behoort dus tot het verleden.
  • Cliënten met gebitsprothese worden aanvullend gezien door de tandprotheticus.

 

3. Mondhygiënist-preventie
Omdat de mondgezondheid met enkel tandartscontroles niet te ondervangen is, wordt de cliënt jaarlijks bezocht door onze mondhygiënist. Naast de preventieve controle geeft hij/zij ook advies aan cliënt en zorgverleners m.b.t. de dagelijkse praktijk van mondzorg.

 

4. Mondhygiënist-curatief
NoviaCura biedt tevens de optie voor intensieve gebitsreiniging, welke plaatsvindt in de Dental Car. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden hieromtrent.

 

5. Spoedservice
NoviaCura staat ook paraat indien er zich er een spoedgeval aandient. Onze mobiele spoedpraktijken kunnen in geheel Nederland binnen maximaal 24 uur op locatie zijn. Ook voor onze mobiele spoedpraktijken geldt dat deze speciaal zijn ontwikkeld voor zorg- en rolstoelafhankelijke cliënten. Vanzelfsprekend zijn ze klinisch veilig en voldoen ze aan alle hygiëne- en veiligheidseisen als vastgesteld door de IGJ.

Dat is geen enkel probleem. Onze Dental Cars zijn volledig ingericht op rolstoelafhankelijke cliënten. Ze zijn uitgerust met een rolstoellift en beschikken elk over drie rolbehandelstoelen. Deze zijn geschikt voor het transfer van de cliënt naar de mobiele praktijk en vice versa.

Er zijn 3 onweerlegbare redenen waarom behandelingen bij NoviaCura te allen tijden in de mobiele praktijk plaatsvinden:

 

1. Mobiele praktijken verkleinen risico op infectie
De kamer van een cliënt wordt vaak omschreven als de vertrouwde woonomgeving. Echter in geval van curatieve behandelingen is een woonomgeving niet vertrouwd wat betreft hygiëne. De woonomgeving vergroot hierdoor het risico op infectie met alle nare gevolgen van dien voor de cliënt. Onze mobiele praktijken zijn gelijkwaardig aan een reguliere tandartsenpraktijk. Ze zijn klinisch veilig en voldoen aan alle hygiëne- en veiligheidseisen als opgesteld door de KNMT en getoetst door de IGJ.


2. Direct in te grijpen bij complicaties

Bij een curatieve behandeling bestaat altijd kans op het optreden van een complicatie. Onze mobiele praktijken zijn volledig uitgeruste tandartspraktijken, waardoor ook een complicatie direct verholpen kan worden. Hetgeen onmogelijk zou zijn wanneer er op de kamer behandeld zou worden. Wederom is de cliënt degene die dan de gevolgen zou dragen.


3. Betere ergonomie

Zowel voor cliënt als behandelaar. De goed doordachte inrichting van onze mobiele praktijken zorgt voor een optimale ergonomie voor zowel cliënt als behandelaar. Met de rolbehandelstoel kan de cliënt in de Trendelenburg-positie worden gebracht. Dit samenspel komt de behandeling ten goede: het is comfortabel en ontspannen voor de cliënt en het geeft een perfecte ergonomie voor de behandelaar.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert de veiligheid en kwaliteit van de zorg in zorginstellingen. Zorgverleners en zorgaanbieders hebben samen afgesproken waar goede zorg aan moet voldoen. Als blijkt dat de veiligheid en kwaliteit van de zorg onvoldoende is, neemt de IGJ maatregelen.

Stel uw vraag

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan via het vragenformulier. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

"NoviaCura maakt het verlenen van tandheelkundige zorg mogelijk in situaties waar reguliere zorgverlening tekort schiet."